เพื่อนปกติแล้วนักกีฬาจะมีการฝึกซ้อมร่างกายแบบไอโซเมทริกเป็นการฝึกซ้อมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนักกีฬาประเภทที่ต้องมีการหดเกร็งกล้ามเนื้อขณะแข่งขันเช่นนักกีฬายิมนาสติกต้องมีการเร่งขณะออกกำลังกายหรือกล้ามเนื้อลำตัวซึ่งปกติมีการหดตัวอยู่กับที่ตลอดเวลาขณะเคลื่อนไหวแขนขาแต่การออกกำลังกายแบบไอโซเมทริกก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีการฝึกซ้อมแบบไอโซเมทริกของนักกีฬาไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. สำหรับคู่รักที่เราจะพูดถึงก็คือข้อดีของวิธีการออกกำลังกายแบบไอโซเมทริกข้อดีและสามารถปฏิบัติได้ด้วยเครื่องออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ง่ายๆและยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเริ่มออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบไอโซเมทริกไม่ต้องการฝึกซ้อมหรือผู้ควบคุมดูแลใดๆทั้งสิ้นสามารถฝึกซ้อมที่ไหนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้สามารถใช้สำหรับฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องและจะมีการบาดเจ็บข้อต่อหรือกระดูกซึ่งจะสามารถลดปัจจัยการลดลงของเส้นใยกล้ามเนื้อได้และสำหรับนักกีฬาที่กำลังจะควบคุมน้ำหนักการฝึกซ้อมด้วยวิธีไอโซเมทริกสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเพลงเล็กน้อยเท่านั้นการซ้อมแบบไอโซเมทริกใช้เวลาฝึกซ้อมในแต่ละครั้งน้อยมากคือ  20-30 นาที
  2. ต่อมาคือข้อเสียของการออกกำลังกายแบบไอโซเมทริกไม่สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหวการพัฒนาความแข็งแรงต้องใช้มุมที่เฉพาะในการที่จะครอบคลุมตลอดช่วงการเคลื่อนไหวต้องใช้การหดตัวที่มุมต่างๆ การเพิ่มความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะประยุกต์ใช้กับการหดตัวที่มีการเคลื่อนไหวขาดความเฉพาะเจาะจงกับเทคนิคการกีฬาซ้อมกีฬาส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวและการหดตัวแบบไอโซเมทริกเป็นการทำงานอยู่กับที่จึงไม่สามารถกระตุ้นให้มีพัฒนาความอ่อนตัวได้การหดตัวแบบไอโซเมทริกเป็นการทำงานภายใต้การกลั้นลมหายใจจึงเพิ่มความดันในช่วงอกจึงเป็นสาเหตุให้มีการลบการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจปอดและสมองมีผลที่ดีต่อระบบหัวใจไหลเวียนเลือดน้อยมากและกล้ามเนื้อมีการหดตัวซึ่งสามารถใช้เวลานานถึง 12 วินาทีการไหลเวียนของเลือดอาจถูกยับยั้งเพราะฉะนั้นการสำรองสารอาหารขณะออกกำลังกายก็จะถูกขัดขวางการฝึกซ้อมด้วยวิธีไอโซเมทริกจึงควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมความแข็งแรงวิธีอื่นๆด้วยนั่นเอง

อย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมแบบไอโซเมทริกเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้มากสำหรับการพัฒนาความแข็งแรงสูงสุดแต่ก็จะมีข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิงในการที่จะพัฒนาพลังและความอดทนของกล้ามเนื้อเช่นกัน