สำหรับกีฬาเซปักตะกร้อนั้นจะมีหลายรูปแบบด้วยกันในประเทศไทยซึ่งแต่ละรูปแบบนั้น ว่าจะมีกฎกติกาการเล่นที่แตกต่างกันออกไป

วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกติกาเกี่ยวกับตะกร้อลอดห่วงสากล ไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. สำหรับกติกาเกี่ยวกับตะกร้อลอดห่วงสากลอย่างแรกที่จะพูดถึงคือเครื่องแต่งกายของผู้เล่นสำหรับผู้เล่นชายจะต้องสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นและรองเท้ากีฬาพื้นยางส่วนหักเป็นนักกีฬาผู้หญิงให้สวมเสื้อยืดคอกลมมีแขนกางเกงขาสั้นที่มีความยาวระดับเข่าและรองเท้ากีฬาพื้นยางสำหรับในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอนุญาตให้สวมเสื้อชุดวอร์มแข่งขันได้และในส่วนต่างๆของเครื่องแต่งกายของผู้เล่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและเสื้อจะต้องอยู่ในกางเกง ตลอดเวลาในระยะเวลาที่แข่งขันสิ่งใดก็ตามที่ช่วยเร่งความเร็วของลูกตะกร้อหรือช่วยในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของผู้เล่นจะไม่อนุญาตให้ใช้ได้หัวหน้าทีม แต่ละทีมจะต้องใส่ปลอกแขนที่แขนเสื้อด้านซ้ายและเสื้อของผู้เล่นทุกคนจะต้องติดหมายเลขที่ด้านหลังให้เห็นได้ชัดเจนแต่ละทีมจะใช้หมายเลข 1-6 เท่านั้นโดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เล่นต้องมีหมายเลขเพียงหมายเลขเดียวตลอดการแข่งขัน
  2. สำหรับลูกตะกร้อลูกตะกร้อในการเล่นกีฬาลอดห่วงสากลนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมหรืออาจจะทำด้วยใยสังเคราะห์ชั้นเดียวมี 12 รูและมี 20 จุดตัดไขว้ขนาดเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 cm และจะต้องไม่เกิน 44 เซนติเมตรสำหรับผู้หญิงและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีจะต้องมีขนาดเส้นรอบวง 43-45 เซนติเมตรน้ำหนักของลูกตะกร้อก่อนเล่นต้องไม่น้อยกว่า 170 กรัมและไม่เกิน 180 กรัมสำหรับผู้หญิงและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีต้องมีน้ำหนัก 150-160 กรัม
  3. และกติกาของตะกร้อลอดห่วงสากลอีกอย่างหนึ่งก็คือห่วงชัยง่วงใช้จะต้องประกอบไปด้วยวงกลมสามวงขนาดที่เท่ากันโดยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากภายใน 50 เซนติเมตรห่วงทั้ง 3 ห่วงจะทำด้วยโลหะต้องผูกหรือบัดกรี ให้นั่นเป็นรูปสามเส้า หรือสามเหลี่ยมวงห่วงแต่ละห่วงตั้งตรงและหุ้มด้วยวัสดุที่มีความนุ่มซึ่งวัดโดยรอบไม่เกิน 10 เซนติเมตรโดยมีถุงตาข่ายทำด้วยด้ายสีขาวผูกรอบห่วงทุกห่วงขอบล่างของหวงชายต้องได้ระดับสูงจากพื้นสนาม 4.75 สำหรับผู้ชายและ 4.50 เมตรสำหรับผู้หญิง

อย่างไรก็ตามสนามแข่งขันจะต้องเป็นพื้นราบอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้วัดจากพื้นขึ้นไปอย่างน้อยประมาณ 8 เมตรสนามจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆที่ทำให้นักกีฬาบาดเจ็บและให้มีวงรัศมี 2 เมตรจากจุดศูนย์กลางสนามความกว้างของเส้นวงกลมมีขนาด 4 เซนติเมตร แล้วต้องมีห่วงใช้แขนอยู่ ณ จุดกลางของวงกลมสนามโดยเชือกที่แขนห่วงมีความยาวจาก รอกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร