หากจะเปรียบเทียบเศรษฐกิจของหวยรายวันกับหวยใต้ดิน พบว่า ขนาดวงเงินรวมทั้งประเทศของการเล่นหวยรายวันมีจำนวนน้อยกว่าหวยใต้ดินค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก หวยรายวันมีการเล่นในพื้นที่ไม่กี่จังหวัด แต่หากว่าเปรียบเทียบกันระหว่างหวยรายวันกับหวยใต้ดินในพื้นที่เดียวกัน ยอดเงินรวมของทั้งสองจะสูงใกล้เคียงกัน เพราะหวยรายวันมีความถี่ในการเล่นสูงมาก มีการเล่นทุกวัน วันละหลายรอบ

รายได้ของเจ้ามือ

เงินรางวัลที่กลับไปหาผู้เล่น หวยปิงปอง คิดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 65 – 70%  หวยมะกองถี่ ประมาณ 80 – 85% และขณะที่หวยจับยี่กี ประมาณ 85 – 90% ซึ่งจากเงินรางวัลที่กลับไปหาผู้เล่นนี้ ในมุมมองของผู้เล่นมองว่า เจ้ามือหวยปิงปองมีโอกาสรวยมากกว่าหวยทั้งสองอย่างหลัง แต่หากเจ้ามือขาดความรู้ความสามารถ ก็อาจทำให้เจ้ามือเสียเปรียบและหมดตัวได้

รายได้ของเจ้ามือนั้น เจ้ามือหวยปิงปองจะกำไรอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาทต่อสัปดาห์ ขณะที่เจ้ามือจับยี่ถี่จะมีกำไรประมาณ 20,000 – 40,000 บาทต่อสัปดาห์ และเจ้ามือหวยมะกองถี่จะมี กำไรอยู่ที่ 30,000 – 40,000 บาทต่อสัปดาห์

โดยสรุปแล้ว กำไรของเจ้ามือหวยรายวัน จะอยู่ที่ 3 – 5% ของวงเงินที่เล่น  หวยรายวันจะมีเงินลงทุนน้อยมาก โดยจะมีเพียงเงินสำรองที่ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น หากคิดเงินต้นที่เจ้ามือแต่ละเจ้ามือลงไปนั้น ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท มูลค่าเพิ่มต่อรอบสัปดาห์ก็จะสูงถึง 40 – 50 % หรือประมาณ 160 – 200 % ต่อเดือน

หากคำนวณวงเงินในธุรกิจรายวันแล้ว จะอยู่ที่ 9,200 ล้านบาทต่อปี เจ้ามือก็จะได้กำไรประมาณ 300 – 400 ล้านบาทต่อปี และทำให้จำนวนเงินที่เจ้ามือต้องส่งส่วยให้แก่เจ้าน้าที่ และใช้เป็นค่าแรงของผู้ขายและลูกน้อง จะต้องสูงถึงประมาณ 1,200 – 1,500 ล้านบาทต่อปี

การจ้างงาน

  1. การจ้างงานผู้ขายและลูกน้องของหวยปิงปอง ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น น่าจะอยู่ที่ประมาณ 250 -300 คน ในขณะที่เขตต่างจังหวัดอีกประมาณ 200 – 250 คน
  2. การจ้างงานผู้ขายและลูกน้องของหวยจับยี่กี ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น น่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 -800 คน ในขณะที่เขตต่างจังหวัดอีกประมาณ 400 – 500 คน
  3. สำหรับหวยมะกองถี่ จะมีการจ้างงานผู้ขายและลูกน้องประมาณ 300 – 350 คน
  4. รวมการจ้างงานของหวยรายวันทั้งหมด จึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 – 2,000 คนทั่วประเทศ
  5. หวยรายวัน นับเป็นธุรกิจที่ทำแล้วได้กำไรสูงมากเมื่อเทียบกับธุรกิจถูกกฎหมายชนิดอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่ คนที่มีประสบการณ์และคนที่มีเส้นสาย กล้าเสี่ยงเข้ามาเป็นเจ้ามือย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี หากถุกจับกุมจะได้รับโทษทัณฑ์และสร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก